Bo kortreist i Kongsberg!

Hellebæk Hagen

Første byggetrinn i prosjektet.